lørdag 24. september 2011

"Eksperiment med sanninga."

Slik så Gandhi på livet.