søndag 15. mars 2009

Hvordan nå et mål

Det å sette seg mål er utrolig viktig. Med et mål har livet ditt retning, og du griper de mulighetene som faktisk byr seg fordi du ser etter dem. Det, pluss at du driver deg selv i den retningen du vil, fordi du faktisk VIL et sted.

For at målet skal ha noen effekt, må det formuleres så konkret som mulig.

Dårlig formulering:
Jeg vil ha flere venner.

Bra formulering:
Innen et halvt år skal jeg bli kjent med 3 nye venner, og for å nå dette målet skal jeg melde meg på én ny fritidsaktivitet, og jeg skal invitere folk hjem til meg minst én gang i måneden.

Kjenner du at du blir litt nervøs? Bra!

Et verdifullt mål innebærer oftest situasjoner du ikke mestrer i dag, altså situasjoner der du vil være nervøs, usikker, og ikke vite hva du skal gjøre.

Det som gjør målsetting litt tricky, er at å NÅ målet er forskjellig fra å SETTE seg det. Når du har et mål, får du som nevnt et fokus og en drivkraft. Men det skjer noe annet også: Du begynner å visualisere / dagdrømme.

Visualisering, dvs. å se for seg en mulig situasjon i fremtiden, er noe vi gjør hele tiden. Mye visualisering skjer ubevisst (dvs. automatisk). Hjernen din vil hele tiden kjøre fremtidsvisjoner enten du vil det eller ikke, og du FÅR mer eller mindre den fremtiden disse scenariene beskriver.

Det som har forundret meg litt, er at jeg har tatt meg selv i å visualisere scenarier der jeg IKKE når målet mitt. Hvorfor det?

En forutsetning for at du i det hele tatt skal visualisere den fremtiden helst vil ha, er at du tror du har det i deg å komme dit! En annen forutsetning er at du, når du er der, tror vil klare å gjennomføre den aktiviteten du har lyst til å få til. Enten rent teknisk / fysisk, eller følelsesmessig.

Rent følelsesmessig tror jeg man må godta at:
  • Det ER ubehagelig å ikke VITE hvordan det vil gå.
  • Det ER ubehagelig å være modig for å overvinne nervøsitet.
Hvis ikke, vil du se for deg at du mislykkes. Det er fordi det er mer behagelig å anta allerede nå at ingenting kommer til å endre seg. Paradoksalt nok er det mindre ubehagelig å se for seg at man feiler, enn at man lykkes.

Hva er nøkkelen til en bedre fremtid? Ta kontrollen!

Man må AKTIVT VELGE å se for seg det fremtidsscenariet man vil ha, og man må aktivt velge å godta den følelsesmessige siden av å forsøke å nå målet.

Det kule er at hjernen ikke vil merke forskjell på en visualisert hendelse og en faktisk hendelse. Du kan altså øve deg på å mestre å være nervøs på forhånd.

Den eneste forskjellen mellom deg selv nå og deg selv når du har nådd målet, er noen nye baner i hjernen. Det er alt. Disse banene dannes mens du visualiserer og mens du handler, og gjør at du blir gradvis flinkere og mindre nervøs.
...jo, men JEG klarer ikke å holde tale, løpe maraton, eller skaffe meg nye venner fordi [fyll inn din gode grunn her].
Jo. Det gjør du.

Få en venn til å stille deg følgende spørsmål, og instruér ham/henne i å ikke gi seg før du har svart skikkelig:
Hva må til for at DU skal klare dette?
Det eneste som står mellom deg selv og en ny fremtid, er litt jobbing, og litt mot.